Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 14 & 15/10/2021

 
Οι κάτοικοι του Δήμου Καλλιθέας των οποίων οι κύριες κατοικίες τους υπέστησαν φθορές ή/και η οικοσκευή τους συνέπεια πλημμύρας, κατόπιν των έντονων καιρικών φαινομένων στις 14/10 & 15/10/2021, θα μπορούν από την Πέμπτη 21/10/2021 να υποβάλλουν αιτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 33862/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και για ένα (1) μήνα, από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής, για τη χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, όσο και επιδόματος για απλές επισκευαστικές εργασίες η/και αντικατάσταση οικοσκευής.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται 9.00 – 13.00 στο Τμήμα Πρόνοιας, Ελ. Βενιζέλου 276 & Σόλωνος. Τηλ: 213 2101231, 1229,1242.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
  2. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους 2020 (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).
  3. Τελευταία υποβληθείσας Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
  4. Βεβαίωσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς.
  5. Φωτοτυπία Α.Τ. ή άδειας διαμονής.
  6. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Συνημμένα:

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη