Κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων Καλλιθέας και Μοσχάτου-Ταύρου για την εξέλιξη των έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου

 


Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων Καλλιθέας και Μοσχάτου-Ταύρου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                       Καλλιθέα 10/2/2021

Δημοτικό Συμβούλιο                      Αρ. Πρωτ. 6029


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Λαμβάνοντας υπόψη:


Την με αρ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Σας καλούμε σε κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων Καλλιθέας και Μοσχάτου-Ταύρου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Συζήτηση για την εξέλιξη των έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Κυριακόπουλος Γεώργιος


Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει τη κοινή συνεδρίαση, παρακαλούμε όπως στείλει αίτημα (αναγράφοντας το email με το οποίο θα συμμετάσχει στο Δ.Σ. μέσω της πλατφόρμας Webex) στο dhm.sym@kallithea.gr έως την Δευτέρα 15/02/2021 και ώρα 12:00

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη